Liên Hệ

[section label=”Contact” bg=”27″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” padding=”100px”] [row] [col span__sm=”12″ color=”light”] [ux_text font_size=”1.75″ text_align=”center”]

Liên hệ với chúng tôi

[/ux_text] [divider align=”center” width=”100px” height=”4px” color=”rgb(255, 255, 255)”] [/col] [/row] [row col_bg=”rgba(255, 255, 255, 0.7)”] [col span__sm=”12″ depth=”3″] [row_inner style=”collapse”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ bg_radius=”62″] [row_inner_1 style=”small”] [col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”60px 0px 0px 50px” padding__sm=”60px 0px 50px 0px” padding__md=”60px 0px 50px 50px” align=”center”] [featured_box img=”41″] [ux_text text_align=”center”]

Địa chỉ

[/ux_text] [/featured_box] [ux_text text_align=”center”]

xã Quách Phẩm Bắc, H.Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

 
[/ux_text] [featured_box img=”42″ pos=”center” link=”tel:0944747975″] [ux_text text_align=”center”]

Trần Thị Xa

 
[/ux_text] [ux_text text_align=”center”]

0944747975

 
[/ux_text] [/featured_box] [gap] [/col_inner_1] [col_inner_1 span=”6″ span__sm=”12″ padding=”60px 50px 0px 0px” padding__sm=”0px 0px 60px 0px” align=”center”] [featured_box img=”40″] [ux_text text_align=”center”]

Email

[/ux_text] [/featured_box] [ux_text text_align=”center”]

miennguyen69@gmail.com

 
[/ux_text] [gap] [featured_box img=”42″ pos=”center” link=”tel:0949747975″ target=”_blank”] [ux_text text_align=”center”]

Nguyễn Văn Miên

 
[/ux_text] [ux_text text_align=”center”]

0949747975

 
[/ux_text] [/featured_box] [/col_inner_1] [/row_inner_1] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section]


    Liên hệ ngay với chúng tôi!
    Ba khía Đầm Dơi - Sản phẩm xây dựng thương hiệu quê hương
    Liên hệ ngay với chúng tôi