LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Hợp tác xã Ba Khía Đầm Dơi

  • Địa chỉ: Ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
  • Điện thoại: 0944747975 – 0949747975.
  • Email: bakhiadd@gmail.com

    Liên hệ tư vấn mua hàng